Slide 1 Slide 1
Kurul Hizmetlerimiz Ödül Alanlar Makaleler Medyada Biz Eğitimler Bildirgeler
Prof. Dr. Aziz Ekşi'nin 2018 Etik Töten Konuşması

SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ KONUKLAR!..

Öncelikle, gıda alanında “etik davranış” ödülüne layık görülmekten duyduğum mutluluğu  vurgulamak isterim.  Sonra da bu ödülün yüklediği büyük sorumluluğu... 

Bu alandaki  ödül belirlenirken gıda güvenlği ve gıda hilesi olmak üzere  iki önemli kavramın  dikkate alındığı anlaşılıyor. Gıda güvenlğinin sağlanması, gıda hilesinin ise önlenmesi gerekiyor.

GIDA GÜVENLİĞİ  kısaca  gıdalaraın zararlı bileşik içermemesi ya da zararsız olması ile ilgilidir. Son 50 yılda öne çıkan  bir konudur. 

Bir bakıma, gıda güvencesini sağlayalım vaya gıda üretimini artıralım derken yarattığımız bir sorundur.Çünkü tarımsal üretimi artırmak için pestisit, gübre, hormon vb kullanımının aşırı olduğu dönemler yaşadık. Rachel Carson uyardı ilk kez 1962 yazdığı “sessiz bahar” kitabı ile bizi.

Gerçi bilimsel yolla gıda üretimini artırdık fakat açlığı azaltamadık.  Çünkü sorun üretim yetersizliğinden değil bölüşüm dengesizliğinden kaynaklanıyordu.  Üstelik buna bir de obezite sorununu ekledlk. 

Ayrıca gıdaları korumak ve  işlemek için uygladığımız yöntemlerin aşırılığı da zararlı bileşik oluşumuna yol açmaktadır. Bunlardan özellikle yakma boyutuna varan ısıl işemlerin altını çizmek gerekiyor.Hem evdeki hem de fabrikadaki uygulamalar için geçerlidir bu.

Endüstrileşme ve kentleşmeye bağlı çevre kirliliğinin doalylı etkisnin de unutmamak gerekiyor.

 

GIDA HİLESİ, eski bir problem faket güncel bir konu olarak tanımlanıyor.Buna olumlu tarafndan bakarak gıda gerçekliği (food authentcity )dedik ama turmadı. Belki gıda doğruluğu demek daha doğru olacak.

Bunu kısaca, ekonomik çıkar için gıdanın  doğal bileşiminin farklı yollarla değiştirilmesi olarak   tanımlayabiliriz. En yaygın hile tipleri taklit ve tağşiştir. Değerli bir gıdaya daha değersiz bir gıdanın katılması gibi.

Ortaya çıkış nedeni; öncelikle bazı gıdaların gereksinim duyulduğu halde yeterli mktarda bulunmamasıdır. 

Önlenemem nedeni ise kanıtlanmasının ve yakalanmasının güçlüğüdür. Hile teknikleri ile analiz teknikleri arasında kıyasıya bir rekabet vardır. Bu rekabet halen devam ediror. Ben bu rekabetin analizci tarafındayım.

Bizi kısıtlayan en önemli faktör gıdaların doğal bileşmimine ilişkin verilerin henüz daha yeterli olmamasıdır. Kolay değil, on milyonlarca bileşikten söz ediyoruz. Yetersizlik, hem gıda anlamında hem de bileşik anlamında vardır.

Bazılarımız bu nedenle oldukça pesimisit. Hilenin sona ermesi için ekonomik olmadığı noktanın beklenmesi gerektiğini söyleyenler de var. Bu oldukça kaderci bir yaklaşım. Yapılacak şey; analiz tekniklerinin geliştirilmesine paralel olarak etik değerlerin de toplumda yaygınlaştırılmasıdır.

Araştrımalarımızın ve çalışmalarımızın farkına varıldığı için mutluyum doğrusu. Hileye karşı savaşanların tehdit aldığını çok duyduk ama ödül aldığını pek duymadık.

Başta sayın Ahmet AKGÜN olmak  üzere TOPLUMSAL ETİK DERNEĞİ  yönetimine teşekkürü borç biliyorum. Çok mutlu olduğumu ve gururlandığımı bir kez daha vurgulamalıyım. Bu ödül aynı zamanda  bir görev tanımıdır benim için...Gıda güvenliği ve gıda hilesi ile ilgili kaygıların minimum düzeye indirgenmesi daha fazla çalışılması.. Bundan sonra da bu doğrultuda çalışmaya  ve değerli ödülün hakkını vermeye çalışacağım.

Saygılarımı sunuyorum. 

PROF DR AZİZ EKŞİ

 

Makale İçin Yorum Yapınız
Adınız :
Eposta Adresiniz :
Yorumuz :
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol   
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Copyright © 2011 Toplumsal Etik Derneði - AC Software Solutions