Slide 1 Slide 1
Kurul Hizmetlerimiz Ödül Alanlar Makaleler Medyada Biz Eğitimler Bildirgeler
Hakkımızda
Ülkemizde etik değerlerin gelişmesine ortam hazırlamak. Toplumsal yaşamın her alanında etik değerlerin gerekliliğinin vurgulanarak, bu hususta bilinç uyandırmak, sosyal yaşantıda bu değerlere bireye kadar inerek uygun davranışta bulunmasını sağlayarak, bulunmayanlara toplum baskısını kullanmak, evrensel etik degerlerinin ülkemizde gelişmesini sağlamak ve toplumsal bilinci en üst noktaya taşıyarak, etik değerleri, en iyi değer yapmaktır.

Misyonumuzu gerçekleştirmek için;

A) Araştırmalar ve anketler düzenlemek,

B)
Etik alanında, yapılan çalışmaların sonuçlarını açıklamak, görüş ve önerillerde bulunmak, toplumsal bilinç uyandırmak için görsel, işitsel ve yazılı basından yararlanmak,

C)
Etik değerleri en iyi değer yapmak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

D)
Konuşmalar, konferanslar, seminer, sempozyum ve benzeri türden toplantı ve çalışmalar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

E)
Akademisyenlerden ve üniversitelerden öneriler ve görüş almak,

F)
Amaca uygun olarak, duyuru, kitap, bülten, dergi hazırlamak ve yayınlamak,

G)
Kamuda çalışanların, etik dışı sapkınlıklarını Kamu Çalışanları Etik Kurulu'na bildirmek,

H)
Meslek odaları ve diğer kurum/kuruluşlarla, etik değerlerin yüceltilmesi ile ilgili işbirliği yapmak,

I)
Etik değerleri koruyan ve yücelten kişi ve kurumlara ödül ve plaketler vererek, bireyleri ve toplumu iyiliğe teşvik etmektir.

Amaç 

Vizyon 

Misyon

Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol   
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Copyright © 2011 Toplumsal Etik Derneði - AC Software Solutions