Slide 1 Slide 1
Kurul Hizmetlerimiz Ödül Alanlar Makaleler Medyada Biz Eğitimler Bildirgeler
Amaç

Son yıllarda giderek artan, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, rüşvet, hortumculuk gibi olaylar, toplumumuzu ahlaki yönden çöküntüye uğratmaktadır.

Diğer yanda, rüşvet yemeyen kamu görevlisine ENAYİ gözü ile balıklamasına, telefon gaspı için insanların öldürülmesine, kadınların yerlerde sürüklenmesine, yaralanmasına, yaşlı insanların gözünün kör edilmesine, BANA DEĞMEYEN YILAN BİN YAŞASIN mantığı ile bakılması izlere acı vermektedir. Yine gençlerimizin ve çocuklarımızın günlük hayatta gözlemledikleri ve maruz kaldırları ŞİDDET VE MAFYA TÜRÜ olayra sessiz kalınması ve bilinçsizce benimsetilmesi üzüntü vericidir.

Çeşitli sebeplerle aile birliğinin bozulması, boşanmaların hızla artması, geleceğimiz olan çocukların ruhsal çöküntüye uğramasına yol açmaktadır.

Bilindiği gibi bu örnekler, sayılamayacak kaar çoktur. Toplumumuz ahlaki bakımdan ÇÖKÜNTÜ yaşamaktadır. Yukarıda saydığımız KÖTÜLÜKLER in sebepleri ne lursa olsun mazur görmemiz ve sessiz kalmamız beklenmemelidir.

Hızla kaybetmekte olduğumuz etik (ahlak) değerleri yeniden kazanmak ve toplumumuzun yükselen değerleri yapmak, amacıyla TOPLUMSAL ETİK DERNEĞİ\'ni kurmuş bulunuyoruz. Bozulan ETİK DÜZEN yeniden kurulması amacına ulaşmak için; toplantılar, söyleşiler, konfreranslar, paneller, sempozyumlar vb yapılacak, bültenler, kitalar ve çeşitli yayınlar çıkarılacaktır. Böylece toplumsal mutabakatta KÖTÜLER tespit edilecektir.

KÖTÜLER le mücadelemizde kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin, medyanın yanımızda yer alacağına inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol   
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Copyright © 2011 Toplumsal Etik Derneði - AC Software Solutions